İlim ve İrfan

İlim Faaliyetleri

Bu sayfamız üzerinden İslami ilim faaliyetleri üzerine yaptığımız çalışmaları sizlere yayınlayacağız. İslami ilim faaliyetleri, İslam dinine ait konuları araştıran, inceleyen ve anlatan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve Sünnet'i inceleyerek, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını anlamaya çalışmak, İslami konuları araştırmak, İslami kurallara uygun bir yaşam tarzı benimsemek gibi amaçları içerir. İslami ilim faaliyetleri ayrıca İslam dünyasında ve dünyadaki diğer dinlerle olan ilişkileri de inceleyen faaliyetlerdir.

Biz burada genel itibariyle Hadis, Tefsir, Kelam, İslam Tarihi, İslam Sanat Tarihi ve daha birçok ilmi ele alarak yapılan bağışların yanı sıra manevi anlamda da yol kat etmeyi planlamaktayız. Her program sonrası yeni içeriklerimiz girilmeye devam edecektir.

Derslerimiz