Firma Ekle

Zekat Bağışı

Zekat Bağışı

Ümmet Hareketi, zekat bağışı olarak yapmış olduğunuz tasaddukları Tevbe Suresi 60. ayette de belirtildiği gibi hiçbir şüphe oluşturmadan fakir, miskin, Allah yolunda cihat eden, yolda kalmış olan ve esaretten kurtulacak olanlara en titiz şekilde ulaştırmaktadır. Bahsedilen ayeti kerime de yer alan müellefe-i kulub yani kalpleri islama ısındırılacaklar; İslam yer yüzünde yayıldığı için icma ve ictihad ile verilmemektedir. Yine aynı ayeti kerime de yer alan Allah yolunda cihat edenler ise günümüzde alimlerin çoğu tarafından da görüş birliği edilerek ilmi olarak cihat edenler olarak ele alınmaktadır. Zekât, Rabbimizin mallarımız üzerindeki hakkıdır. Bu haklar ise yine yaşamış olduğumuz coğrafyadaki bahsi geçen kimselere verilmek üzere taksim edilmektedir. Verecek olduğumuz zekatlar bilindik bir tabir ile mallarımızı azaltmaz bilakis mallarımızın bereketini de artırır.


Zekât Nedir?

İslamın şartları içinde yer alan ve özellikle zengin müslümanların sorumlu olduğu zekât nedir sorusuna gelecek olursak; zekât, müminin asli ihtiyaçları haricinde birikim olarak kenarda tuttuğu para, altın veya gelir sağladığı taşınır ve taşınamaz mallar üzerinden yapılan tasadduktur. Zekât, müminlere hicretin ikinci yılında yani müslümanların kendi maddi özgürlüğünü almaya başlamasının ardından farz kılındı. Bu yıldan itibaren her yıl yeterli miktara ulaşan mallar üzerinden zekât verilmeye başlandı. Bu yıldan itibaren yeterli maddi gücü olan kişiler zekatlarını zekat memurları aracılığıyla gerekli yere verdi. Bizler bu zaman da ihtiyaç sahibi kişilerin bulunmasını sağlayarak bu konuda siz bağışçılarımıza kolaylık sağlamaya ve bağışlarınızın en doğru yerlere ulaşması için çalışıyoruz.


Zekat Hakkında Bazı Önemli Ayetler
 • "Zekatlar, Allah'ın farz kılmış olduğu ve fakirlere, düşkünlere, zekat üzere me'mur olanlara, müellefe-i kulube (kalpleri ısındırılacaklar), esirlere, kölelere, borcu olan kimselere, Allah yolunda cihada gidenlere veya savunanlara ve yolculukta muhtaç hale düşenlere verilmesi gereken bir farzdır. Allah; Alim, hüküm sahibi ve hikmet sahibidir." (Tevbe Suresi, 9/60)
 • "Onlar, ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı verenlerdir; işte onlar, hakikaten müminlerin ta kendileridir." (Bakara Suresi, 2/277)
 • "Zekât verenler, verdiklerinizi başa kakmakla ve verdiğiniz kişiye eziyet ederek infaklarınızı boşa çıkarmayın. Bunun hali, üzerinde biraz toprak bulunan ve üzerine şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kaya gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir kazanç elde edemezler. Allah, kâfirler güruhunu doğru yola iletmez" (Bakara Suresi, 2/264)
 • "Onların temizlenip arınması için onların mallarından zekat al ve onları temizlenmesi için dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için sekinet yüklüdür. Allah, işitinder ve bilendir." (Tevbe Suresi, 9/103)
 • "Onların mallarında, dilenci ve yoksullar için bir hak vardır." (Zariyat Suresi, 51/19)
 • "Dinlerini yalnızca Allah'a has kılanlar varya. İşte onlar O'nu birleyerek namazlarını kılar ve zekatlarını verirler. Onlar yalnızca bunlarla emrolundular. Dosdoğru olan ve eksiksiz dib budur." (Beyyine Suresi, 98/5)
 • "Ancak onlardan Kitab'ın derinliğine erişenler ve dosdoğru olan mü'minler Sana ve senden önce nüzul (indirilene) inanırlar. Biz büyük ecri (sevabı) namazı dosdğru kılıp zekatı verip Allah'a ve ahiret gününe inanlara vereceğiz." (Nisa Suresi, 4/162)
 • "Allah yolunda harcayın ve kendinizi tehlikeye atmayın; ancak iyiliği yapın. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever." (Bakara Suresi, 2/195)

Zekat Hakkında Bazı Hadis-i Şerifler
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Zekat malın temizlenmesini sağlar ve onu bereketlendirir." (Sahih-i Buhari)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Zekat vermek, fakirleri zenginleştirir ve malın bereketini artırır." (Sahih-i Müslim)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Zekat, müminin malından Allah’ın hakkıdır. Bu hak, ödenmedikçe Allah, ödemeyenin malından razı olmaz." (Sahih-i Buhari)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kim malının zekatını vermezse, Allah o malı zekatını verene verir." (Sahih-i Buhari)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Allah, zekatı veren kimsenin malını artırır ve onun günahlarını bağışlar." (Sahih-i Buhari)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Zekat veren kimse, o malı elinde tutan kimse gibi günah işlemez." (Tirmizi)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Zekat vermek, Allah’a yakınlaştırır ve cimriliği terk etmek, şeytanın vesvesesinden kurtarır." (Tirmizi)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kim zekatını verir, sonra da Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle övünürse, o nimetleri yitirir." (Sahih-i Müslim)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kim zekatını verir, fakirlerin gönlünü hoşnut ederse, Allah da onun gönlünü hoşnut eder." (İbn Mâce)
 • Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Zekat veren kimse, Allah’ın rızasını kazanır ve cimrilik eden kimse, Allah’ın gazabına uğrar." (Tirmizi)

Zekat Hesaplama

Geçmişten günümüze zekat hesaplama para, ticaret malları ve saime hayvanlarında yani yılın yarıdan fazlasını otlaklarda otlayan hayvanlar üzerinden yıllık olarak yapılmaktadır. Burada bahsedilen her bir cins için ayrı bir hesaplama yapılsa bile genel olarak hesaplamalar yüzdelik dilimde %2,5 olarak yani kırkta bir olarak hesaplanmaktadır. Her cinsten farklı miktarda bulunması halinde ticaret mallarının para cinsine dönüştürülmesi ile zekat hesaplaması yapılabilmektedir.

Ticari mallar, kâr amacı ile alınıp satılan veya kiralanan malların tümüne verilen isimdir. Ticari malların da zekatı yukarıda belirtildiği gibi kırkta bir oranında verilmektedir. Ticari malların tümü yine kolaylık açısından para cinsi karşılığı olarak hesaplanarak zekat miktarı ortaya çıkarılarak tasadduk edilmektedir.


 

Kimlere Zekat Verilir?

Konu başlığımız ile alakalı olarak kimlere zekat verilir sorusu akıllara gelmektedir. Bu soruya ilişkin kısa bir bilgilendirme yukarıda yer almakla birlikte bu başlık altında biraz daha açıklık getireceğiz.

Zekat, Tevbe Suresi 60. ayette belirtilen kişilere verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ayrıca burada belirtilen kişilerin dışında zekat verilmemesi gereken kişiler arasında ise mükellefin usûl ve fürûsu yer almaktadır.

 

Usûl olarak isimlendirilen kişiler içerisinde;

 • ‌Baba
 • ‌Anne
 • ‌Dede
 • ‌Babaanne
 • ‌Anneanne

ve üst soy olarak devam eden diğer bireyler yer almaktadır.

Fürû içerinde ise;

 • ‌Oğul
 • ‌Kız
 • ‌Torunlar

gibi alt soy da yer alan kişiler bulunmaktadır.

Burada belirtilen kişiler, zekat mükellefi olan kişinin bakmak ile yükümlü olması durumundan dolayı bu kişilere zekat düşmemektedir.
Bahsedilen kişilerin haricinde ve ayette yer alan belirtmeler doğrultusunda zekat bağışı öncelikli olarak yakın çevrenizden başlayarak daha farklı kişilere verilmesi daha uygun olacağı belirtilmektedir.


Kimler Zekat Vermelidir?

Dikkat edilmesi gereken konulardan biri olan kimler zekat vermelidir sorusunu ele alacak olursak genel anlamda nisap miktarı mala sahip ve yıllanmış mal üzerinden zekat verilmektedir.
Burada belirtilen nisap miktarının 80,18 gram altın olduğunu belirtmek gerekmektedir. Farklı türde olan malların değeri bu oran baz alınarak hesaplanarak zekat durumu ortaya konulur.
Yıllanma süreci ise hicri takvime göre belirlenerek bulunan malın bir hicri yıl üzerinden geçmesini baz almaktadır.