İnsani Yardım

İnsani Yardım Kampanyalarımız

Türkiye'de kurulmuş bir insani yardım derneği olarak Ümmet Hareketi, dünya genelinde milyonlarca insana yardım etmek için çeşitli insani yardım kampanyaları düzenliyor.

İnsani Yardım Faaliyetlerimiz

Bu kampanyaların amacı, acil ihtiyaçları olan insanlara ulaşarak onların hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmektir. Acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek için çeşitli kampanyalar düzenlemekte olan derneğimiz, doğal afetler, savaşlar veya diğer krizler nedeniyle zor durumda kalan insanların yardımına koşarak, onlara umut vermektedir.

İnsan hayatının değerini benimseyen, hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm insanların haklarına saygı gösteren derneğimiz, başarılı kampanyalarıyla dünya genelinde tanınmaktadır. Derneğimizin öne çıkan insani yardım kampanyaları arasında Briket Ev Projesi, Aylık Kumanya Bağışı, Yetim Yardımı, Katarakt Tedavi Bağışı, Kurban Bağışı, Kuranı Kerim Bağışı, Afrika Sağlık Taraması Yardımı gibi kampanyalar yer almaktadır. Derneğimizin insana ve hayata olan saygısı, yaptığı işlerle kendini kanıtlamaktadır ve Ümmet Hareketi Derneği, diğer insani yardım kuruluşları arasında müslümanların insana verdiği değeri ve dünya genelinde yürüttüğü yardım kampanyalarını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Briket Ev Bağışı

Ümmet Hareketi Derneği, dünya genelinde insani yardım faaliyetleri yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, çeşitli coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta ve hayırseverlerin bağışlarıyla projeler gerçekleştirmektedir.

Bu projelerden biri de Briket Ev Projesi'dir. Briket Ev Projesi, Afrika'da yer alan Tanzanya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerde evsizlik sorunuyla karşı karşıya olan insanlara kalıcı barınak sağlamak için hayata geçirilmiştir. Projede, yerel malzemeler kullanılarak üretilen briketlerden oluşan bir yapı sistemi kullanılmaktadır. Bu yapı sistemi, hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek olması nedeniyle tercih edilmiştir. Böylece, ihtiyaç sahibi insanlara barınak sağlanırken aynı zamanda doğal kaynakların korunması da hedeflenmektedir.

Aylık Kumanya Bağışı

Farklı projeler üreten Ümmet Hareketi Derneği'nin projelerden biri de Aylık Kumanya Bağışıdır. Proje kapsamında, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak temel gıda maddeleri ve hijyen ürünleri içeren bir kumanya dağıtılmaktadır. Projenin amacı, yoksullukla mücadele etmek ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlamaktır. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır. Aylık Kumanya Bağışı, Ümmet Hareketi Derneği'nin insana saygı ve sevgi temelinde yürüttüğü yardım faaliyetlerinden biridir.

Hisseli Cami Projesi

Derneğimizin gerçekleştirdiği bir diğer projede Hisseli Cami Projesidir. Proje kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde cami ihtiyacı bulunan yerleşim yerlerinde, ihtiyaç sahibi insanların bir araya gelerek birlikte cami inşa etmeleri teşvik edilmektedir. Hisseli Cami Projesi, cami inşa sürecinde ihtiyaç sahibi insanlara iş imkanı ve gelir sağlarken, aynı zamanda bölgedeki cami ihtiyacını da karşılamayı hedeflemektedir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır. Hisseli Cami Projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin insan merkezli yaklaşımının bir yansıması olarak, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmektedir.

Katarakt Bağışı

Derneğimiz sağlık alanında çeşitli projeler yürütmekte ve ihtiyaç sahibi insanların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmaktadır. Bu kapsamda, Katarakt Bağışı projesi ile Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanların katarakt ameliyatlarını ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Katarakt, gözün doğal merceğindeki bulanıklık nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Ümmet Hareketi Derneği, Katarakt Bağışı projesi ile ihtiyaç sahibi insanların katarakt ameliyatlarını ücretsiz olarak yaparak, yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır. Katarakt Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinden biridir.

Kuran-ı Kerim Bağışı

Ümmet Hareketi Derneği, Kuran-ı Kerim Bağışı projesi ile Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara Kuran-ı Kerim hediye etmektedir. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile temin edilen Kuran-ı Kerimler, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmaktadır. Bu sayede, Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyen veya Kuran-ı Kerim'e sahip olamayan insanların ihtiyaçları karşılanmakta ve manevi değerlerin yayılması desteklenmektedir. Ümmet Hareketi Derneği, Kuran-ı Kerim Bağışı projesi ile insanların manevi dünyalarına katkı sağlayarak, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmektedir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır. Kuran-ı Kerim Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin manevi değerlerin yaygınlaştırılması için yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinden biridir.

Kurban Bağışı

Kurban Bağışı projesi ile Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu geçirmelerine katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile toplanan kurban bedelleri ile kurban kesimleri gerçekleştirilerek, etleri ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmaktadır. Bu sayede, fakir ailelerin Kurban Bayramı'nı daha bereketli ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, proje kapsamında toplanan bağışlar ile yurt içinde ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri de yürütülmektedir. Kurban Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik insani yardım faaliyetlerinden biridir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır.

Okul İhtiyaçları Bağışı

Ümmet Hareketi Derneği, Okul İhtiyaçları Bağışı projesi ile Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktadır. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri temin edilmekte ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bu sayede, öğrencilerin eğitimlerine daha iyi bir şekilde devam etmeleri hedeflenmektedir. Okul İhtiyaçları Bağışı projesi ile ayrıca, eğitim hizmetleri veren kurum ve kuruluşlara da destek sağlanarak, eğitim seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır. Okul İhtiyaçları Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması için yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinden biridir.

Ramazan Kumanya Bağışı

Derneğimiz Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Kumanya Bağışı projesi ile destek olmaktadır. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile hazırlanan kumanyalar, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Kumanyalar içerisinde temel gıda malzemeleri, un, şeker, yağ, pirinç gibi gıda maddeleri yer almaktadır. Ayrıca, projenin bir diğer amacı da fakir ailelerin Ramazan ayını daha huzurlu ve bereketli geçirmelerine katkı sağlamaktır. Ramazan Kumanya Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin insani yardım faaliyetlerinden biridir ve Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Taraması Bağışı

Ümmet Hareketi Derneği, Sağlık Taraması Bağışı projesi ile dünya genelinde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini arttırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile sağlık taramaları yapılır ve sağlık taraması sonucunda teşhis edilen hastalıkların tedavisi sağlanır. Özellikle, düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların çözülmesi için büyük önem taşıyan Sağlık Taraması Bağışı projesi, özellikle göz, diş ve genel sağlık taramaları olmak üzere birçok alanda hizmet sunmaktadır. Sağlık Taraması Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin insani yardım faaliyetlerinden biridir ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini arttırmak için yürütülen önemli bir projedir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır.

Su Kuyusu Bağışı

Dünya genelinde suya erişimde yaşanan sorunların çözülmesi Su Kuyusu Bağışı projesi ile hedeflemektedir. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile su kuyuları açılır ve böylece suya erişim sağlanır. Özellikle Afrika, Asya ve Ortadoğu gibi su kaynakları açısından yetersiz bölgelerde, insanların temiz suya erişimde yaşadığı zorlukların aşılmasına yardımcı olan Su Kuyusu Bağışı projesi, su ihtiyacının karşılanması için oldukça önemli bir projedir. Proje kapsamında açılan su kuyuları, insanların temiz suya erişiminde kalıcı bir çözüm sağlamaktadır. Su Kuyusu Bağışı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin insani yardım faaliyetlerinden biridir ve suya erişimde yaşanan sorunların çözülmesi için yürütülen önemli bir projedir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır.

Yetim Sponsorluğu

Yetim Yardımı projesi ile dünya genelinde yetimlerin yaşadığı zorlukların azaltılmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında, hayırseverlerin bağışları ile yetimlere maddi ve manevi destek sağlanır. Özellikle, savaş, doğal afet ve hastalık gibi nedenlerle anne-babasını kaybeden çocukların yaşadığı zorlukların aşılması için büyük önem taşıyan Yetim Yardımı projesi, eğitim, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmet sunmaktadır. Proje kapsamında, hayırseverlerin desteği ile yetimlere giysi, ayakkabı, okul malzemeleri, gıda yardımı ve sağlık hizmeti gibi birçok alanda yardım sağlanmaktadır. Yetim Yardımı projesi, Ümmet Hareketi Derneği'nin insani yardım faaliyetlerinden biridir ve yetimlerin yaşadığı zorlukların azaltılması için yürütülen önemli bir projedir. Projenin hayata geçirilmesinde, hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerin emeği büyük önem taşımaktadır.