Firma Ekle

Sadaka Bağışı

Sadaka Bağışı

İslam dininin en önemli vazifelerinden olan sadaka bağışı ümmetin birliği için en önemli unsurlardandır. Fıkhi kaynaklarda Allah’ın rızasını kazanmak için maddi durumu elveren kişilerin kendi kazançlarından kendi birikimlerinden ihtiyaç sahibi olan kişilere vermesidir. Bu şekillerine bakıldığında sadece para olarak değil aynı zamanda eşya olarak da karşımıza çıkar.

Bağış Sadaka Yerine Geçer Mi?

Rabbimizin rızasını gözeterek harcama yapmak isteyen kişiler bağış sadaka yerine geçer mi başlığı altında araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda bu konu hakkında ufak bir bilgilendirme yapma gereği duyduk.

Bu minvalde bakıldığında Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan maddi ve manevi yardımlar sadaka kavramı altında dile getirilir. Maddi kazançları para olarak, ilmi kazançları bilgi olarak, mutluluğumuzu ise en basitinden bir tebessümle başkalarına aktarmak bile bir sadaka değerindedir. İşte bu şekilde düşünülerek yapılan her bağışta sadaka yerine geçmektedir.

Sadaka Ver

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Az da olsa sadaka ver. Parasını saklayıp vermeyene, Allah ihsanını keser." Bu hadis-i şerife bakıldığında sadaka vermenin Allah katında ki önemi görülmektedir. Biz ümmet olarak bu hadisi kendimize bir emir telakki ederek elimizden geldiğince tasadduk etmeli ve Allah yolunda korkmadan malımızı infak etmeliyiz. Yapılan bu bağış bizlerin rızkını artıracağını ise Beyhaki'nin eserin de yer alan şu hadis ile öğreniyoruz: " Sadaka vererek, infak ederek rızkınızı bollaştırın."

Yukarıda ki iki hadiste de görülüğü gibi malımızdan bu yolda harcamak malımızı eksiltmez aksine rızkımıza bolluk ve bereket verdirir.

Sadaka Miktarı Ne Kadardır?

Bağışta bulunmak isteyenler sadaka miktarı ne kadardır sorusu kafalarına takılmaktadır. Bu konu sadece belirli bir miktar ile sınırlandırılabilecek bir konu olmamakla birlikte geçiştirilebilecek birşey de değildir.
Sadaka bağışının bilincinde olan her birey gibi bizlerde miktardan ziyade niyetin ne olduğunu bilmeliyiz. Bağış yaptığımız anda maddi gücümüz yapmış olduğumuz bağışın değerini etkilemektedir. Belki de yapılan 1₺ değerinde ki bağış "Ameller niyetlere göredir." hadisi çerçevesinde çok yüksek bir değer sahip olur. 
Yapılan her kuruş sadakanın ahirette karşımıza şefaatçi olarak çıkacağını bilmek bizleri daha da şevklendirmektedir. Rabbimiz yapmış ve yapacak olduğumuz bütün sadaka bağışlarını kabul etmesi niyeti ile.

En Faziletli Sadaka Nedir?

Müminler en faziletli sadakanın ne olduğu konusunda çokça araştırma yaparken bizlerde bu konu hakkında da bir başlık açma gereği hissettik. Efendimiz bu konuda sahabelerine farklı şekilde yönlendirmeler yapmıştır. Kimine bir bardak sütü annesine vermenin onun için en büyük sadaka olacağını söylerken bir başkasına ise bu konuda insanlara bolca selam vermesi hususunda tavsiye vermiştir. Biz bu olaylara baktığımızda ise o anda gereken ne ise o duruma göre hareket ederek yapılan sadaka bağışı en faziletli hale gelmektedir. Bizler bu açıklamalara yönelik kalbimizden gelen sadaka bağışını gücümüzün yettiğince yerine getirmeliyiz. Bu sadaka fiziksel olarak her an gerçekleşemeyeceği için online olarak sitemiz üzerinden her an sadaka bağışınızı yapabilirsiniz.